Byggentreprenad järnväg

Våra tjänster

VÅRA KÄRNOMRÅDEN

Ban, el, maskin, signal

Rallarsving AB erbjuder järnvägsmarknadens mest kvalificerade yrkesutövare inom ban-, el-, maskin- och signalteknik. Dessa är våra kärnområden.

Vi erbjuder också tjänster inom tele och mark/anläggning. Här samarbetar vi med leverantörer som liksom oss erbjuder marknaden de mest kvalificerade yrkesutövarna.

BAKGRUND

Stora investeringar, höga krav

Det svenska järnvägsnätet står inför stor utmaningar. Underhållet är eftersatt. Stora investeringsprojekt är planerade. Detta ställer höga krav på tillgång till kvalificerade yrkesutövare.

Rallarsving finns där för att tillgodose det behovet, i takt med att avregleringen fortsätter och rådande åldersstruktur på marknadens medarbetare kvarstår.

Kraven på yrkesutövare inom järnvägen ökar i snabb takt. Framtidens medarbetare måste vara välutbildade och certifierade, klara av järnvägens tekniska utrustning och administrativa system.

De måste också vara mer självgående och individuella i sina respektive professioner än tidigare generationer rallare.

Vi är tredje generationens rallare