Affärspolicy

Vänligen beakta Rallarsving AB:s Affärspolicy för hållbart företagande som bland annat innebär att vi (bolaget/bolagets):

Avsteg mot ovanstående innebär att vi, Rallarsving AB inte har ingått avtal!

Orderbekräftelser som inte är ren accept, det vill säga helt enligt skriftligt inköp ovan, utgör aldrig avtal!