Rallarsving AB har genomfört sitt första verksamhetsår

Efter ett minst sagt rafflande första år som innebar en väsentligt högre efterfrågan än planerat så har Rallarsving AB nu lämnat sitt första bokslut.

Året har inneburit att man under snäva tidsramar och ett högt tempo tvingats tidigarelägga stora investeringar i nya maskiner, nya arbetsfordon, ny utrustning och utbildning för personal, för att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan från våra kunder.

Branschen dras med stora säsongsvariationer vilket har inneburit att flera av de tidigarelagda investeringarna som skedde mot slutet av säsongen inte har kunnat utnyttjats under lågsäsongen vilket påverkat resultatet negativt.

Bolaget har via sina lokala finansiärer en mycket stark finansiell ställning vilket gör att de tidigarelagda investeringarna kunnat göras utan stora externa krediter.

Bolaget ser redan nu att dessa investeringar bidrar till det starka resultat bolaget uppvisat de fem fösta månaderna, som överstiger förväntan. Dessutom har bolaget nu, på grund av de gjorda investeringarna större möjligheter att möta en större efterfrågan.

Bolagets personal har gynnats av de tidigarelagda investeringarna och har nu nya fordon och ny utrustning och flera står nu genom utbildning bättre rustade att åta sig fler arbetsuppgifter och större ansvar.

En trevlig effekt, eftersom utbildning, kunskap, erfarenhet och arbetsuppgifter följs åt är att bolaget genom att de kan sälja mer kvalificerade tjänster lett till att fler fått en snabbare löneutveckling än planerat.

Vi tackar våra medarbetare och kunder för vårt lyckosamma första år.

Johan Karström & Robert Norell